Re: [Forum] 120G HD bliver til 32G

From: Kasper Dupont <kasperd@daimi.au.dk>
Date: Tue Jan 04 2005 - 12:14:56 CET

Bjørn Henriksen wrote:
>
> Maskinen vil simpelthen ikke forbi testen af HDB hvor den låser 19.3% inde i
> testen af disken.

Mener du fsck? Hvorfor kører den fsck? Og hvorfor
giver det problemer hvis filsystemet kun er på
31GB? Eller er filsystemet faktisk større end
partitionen? Hvis filsystemet er større end
partitionen burde fsck ret hurtigt stoppe med en
fejlmelding. (Jeg har dog ikke afprøvet det).

> 3 64 33027624 hdb
> 3 65 33027592 hdb1
>
> Noget forskellige tal på de to sidste linjer!

Forskellen på hdb og hdb1 burde være 31.5KB, men
da der kun vises hele KB bliver der altså en
forskel på 31 eller 32. Det stemmer. Tallene er
mindre end før, det må vi finde årsagen til.

>
> Giver det nye oplysninger??

Det viser i hvert fald med alt tydelighed, at
under netop denne opsætning tror Linux at disken
er på 31.497GB. Der er et par ting som undrer
mig, hvorfor tror Linux kun at disken er på 31.5GB,
og hvad er den præcise forklaring på tallet
33027592? Jeg kan ikke finde nogen geometri, som
passer med det tal.

Det tror jeg indholdet af /var/log/dmesg kan
hjælpe os med at forklare.

-- 
Kasper Dupont
Received on Tue Jan 4 12:15:22 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:58 CEST