Re: [Forum] Ubuntu rhythmbox spille dr?

From: Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>
Date: Fri Dec 17 2004 - 12:59:25 CET

tor, 16 12 2004 kl. 08:47 +0100, skrev Joergen Ramskov:
> Martin Willemoes Hansen wrote:
> > "Staten bør senest den 1. januar 2007 indføre og vedligeholde et sæt af
> > åbne standarder, der kan tjene til inspiration for øvrige offentlige
> > myndigheder."
> >
> > Men sådan er det jo.
>
> Ja, det er jo en større process. Nu skal det lovforslag jo også først
> vedtages. Det er synd at de blander open source ind i det og derudover
> er der heller ikke nogen definition af "åben standard" :(

Jeps, så vi har noget lignende åbne standarder, åbne specifikationer og
open source.

> > Ogg Vorbis og Theora er vist ikke åbne standarder i følge definitionen
> > på www.åbnestandarder.dk
>
> > Se punkt 3. Der er ikke tale om en organiseret
> > standardiseringsorganisation.
>
> Ja, hvis man skulle kalde det noget, så ville jeg kalde det for en
> "åben specifikation". Dem er der masser af. PDF er et andet eksempel
> der har stor udbredelse. Personligt kan jeg ofte godt stille mig
> tilfreds med det, men en åben standard er selvfølgeligt altid at
> foretrække.

Så en evt. underskriftsindsamling bør måske istedet søge at fremme åbne
specifikationer som på nuværende tidspunkt er mere realistiske frem for
en åben standard der kan være målet på længere sigt.

Venlig hilsen!

-- 
Martin Willemoes Hansen
Jeg sider i AaUUGs bestyrelse. Ovenstående er mine egne meninger og
AaUUG-bestyrelsen behøver ikke nødvendigvis at være enig med dem.
Received on Fri Dec 17 12:59:30 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:54 CEST