Re: [Forum] Ubuntu rhythmbox spille dr?

From: Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>
Date: Wed Dec 15 2004 - 17:14:47 CET

ons, 15 12 2004 kl. 16:56 +0100, skrev Kasper Dupont:

> Lige et par flere links med relevans for den sag:
> http://www.ft.dk/Samling/20041/beslutningsforslag/B64/som_fremsat.htm
> http://www.berlingske.dk/business/artikel:aid=515754/

De er spændende, det ser jo ud til at gå i den rigtige retning, desværre
er der lange tidshorisonter efter min mening. Fx

"Staten bør senest den 1. januar 2007 indføre og vedligeholde et sæt af
åbne standarder, der kan tjene til inspiration for øvrige offentlige
myndigheder."

Men sådan er det jo.

> >
> > Skal vi smede mens jernet er varmt og brokke os højlydt ?
>
> Brokke os over hvad? Jeg hilser da det Radikale forslag
> velkommen. Der er lige nogle småfejl hist og her, hvor
> de får rodet rundt på open source og åbne standarder.
> Men bortset fra det er jeg enig i deres holdninger på
> det punkt.

Jeg tror det går i den rigtige retning med hensyn til at man gerne vil
benytte åbne standarder, spørgsmålet er så hvilke åbne standarder der er
tilgængelige.

Ogg Vorbis og Theora er vist ikke åbne standarder i følge definitionen
på www.åbnestandarder.dk

Se punkt 3. Der er ikke tale om en organiseret
standardiseringsorganisation.

BBC har taget initiativ til at få lavet et format (Dirac), jeg ved ikke
om det opfylder definitionen på www.åbnestandarder.dk

Det gode ved Ogg Vorbis og Theora er at formaterne er rimeligt
understøttet i de forskellige Linux-distributioner.

Venlig hilsen!

-- 
Martin Willemoes Hansen
Jeg sider i AaUUGs bestyrelse. Ovenstående er mine egne meninger og
AaUUG-bestyrelsen behøver ikke nødvendigvis at være enig med dem.
Received on Wed Dec 15 17:15:15 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:53 CEST