Re: Åbne standarder WAS: [Forum] Ubuntu rhythmbox spille dr?

From: Rune B. Broberg <mihtjel@mihtjel.dk>
Date: Wed Dec 15 2004 - 15:44:57 CET

On Wed, Dec 15, 2004 at 03:38:16PM +0100, Joergen Ramskov wrote:
> Rune B. Broberg wrote:
> >On Wed, Dec 15, 2004 at 02:46:21PM +0100, Joergen Ramskov wrote:
> >>
> >>Erhm...Jeg vil godt sætte et glas godt fadøl serveret på Øl-Molevitten
> >>på højkant på at du IKKE kan få bare én af ovennævnte til at sige de
> >>ikke støtter åbne standarder. Med andre ord, intentionen med at støtte
> >>den definition er for at vise at de støtter åbne standarder.
> >
> >Jeg tror godt du kan regne med at i alt fald AaUUG, og formentlig også
> >BSD-DK, støtter definitionen, men ikke har nogen holdning til det
> >politiske emne åbne standarder.
>
> Det ændrer ikke ved min udtalelse ;) Du har sikkert ret i at nogle af
> foreningerne er u-politiske (hmm...er det et ord?), men som allerede
> er skrevet, så synes mere eller mindre alle medlemmer nok at åbne
> standarder er godt.

Du hævdede at jeg ikke kunne få en af ovenstående foreningen til at sige
det, og det tror jeg godt jeg kan - medlemmerne mener måske overvejende
at åbne standarder er godt, men for en ikke-politisk forening kan det
vel være lige meget, hvis man vælger ikke at have en holdning. Altså
støtter man ikke åbne standarder. (Jeg har ikke vendt dette med
bestyrelsen, mind you. De kan muligvis mene noget andet end mig ;)

Altså - er foreningen ikke politisk, støtter den ikke åbne standarder.
Hvis den støtter åbne standarder, bliver den politisk. Og jeg tror du
vil finde at flere af de nævnte foreningen ikke er politiske, og altså
ikke støtter åbne standarder.

-- 
Rune B. Broberg
Feel free to GPG-encrypt email sent to me.          Keyid: 0x87CD3DBD
Received on Wed Dec 15 15:45:06 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:53 CEST