Re: Åbne standarder WAS: [Forum] Ubuntu rhythmbox spille dr?

From: Rune B. Broberg <mihtjel@mihtjel.dk>
Date: Wed Dec 15 2004 - 15:38:56 CET

On Wed, Dec 15, 2004 at 03:28:24PM +0100, Kasper Dupont wrote:
> "Rune B. Broberg" wrote:
> >
> > Jeg tror godt du kan regne med at i alt fald AaUUG, og formentlig også
> > BSD-DK, støtter definitionen, men ikke har nogen holdning til det
> > politiske emne åbne standarder.
>
> Foreningerne har måske ikke nogen officiel holdning.
> Men en stor del af medlemmerne har nok en holdning.

Absolut, og det har jeg såmænd også selv. (som medlem af begge
foreninger..) Men jeg mener ikke at det at jeg som person har en
holdning behøver have noget som helst at gøre med om foreningen har en
holdning.

-- 
Rune B. Broberg
Feel free to GPG-encrypt email sent to me.          Keyid: 0x87CD3DBD
Received on Wed Dec 15 15:39:02 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:52 CEST