Re: Åbne standarder WAS: [Forum] Ubuntu rhythmbox spille dr?

From: Rune B. Broberg <mihtjel@mihtjel.dk>
Date: Wed Dec 15 2004 - 15:10:04 CET

On Wed, Dec 15, 2004 at 02:46:21PM +0100, Joergen Ramskov wrote:
> Rune B. Broberg wrote:
> >Organisationerne støtter _definitionen_ af en åben standard som den side
> >præsenterer - det er noget _ganske_ andet.
>
> Erhm...Jeg vil godt sætte et glas godt fadøl serveret på Øl-Molevitten
> på højkant på at du IKKE kan få bare én af ovennævnte til at sige de
> ikke støtter åbne standarder. Med andre ord, intentionen med at støtte
> den definition er for at vise at de støtter åbne standarder.

Jeg tror godt du kan regne med at i alt fald AaUUG, og formentlig også
BSD-DK, støtter definitionen, men ikke har nogen holdning til det
politiske emne åbne standarder.

-- 
Rune B. Broberg
Feel free to GPG-encrypt email sent to me.          Keyid: 0x87CD3DBD
Received on Wed Dec 15 15:10:35 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:52 CEST