[Forum] Re: [Forum] Redhat på IBM Thinkpad 760XL

From: <FINNTO@teleline1>
Date: Tue Dec 07 2004 - 18:18:10 CET

Et lille nødråp fra Lanzarote:

Jeg har en IBM ThinkPad 760XL, og havde - da jeg fik den som brugt og "TOM" - enorme problemer med at få den startet op.
Helt ærligt husker jeg ikke hvordan det tilsidst lykkedes ;-)))

Nu er jeg nødt til at formatere harddisken, men frygter for hvordan jeg skal få den igang igen.'

Er der nogen som kan gí mig et "lift" ??

Finn
Lanzarote
Received on Tue Dec 7 19:17:26 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:48 CEST