[Forum] Kan yast installere fra nettet?

From: Thomas Wessel <tlw@ofir.dk>
Date: Wed Dec 08 2004 - 10:41:08 CET

Jeg ved at man med debian kan hente og installere så godt som alt vha.
apt-get. Nu bruger jeg SuSE, og har indtil nu brugt YaST til at installere de
programmer jeg har haft brug for. Men nu er jeg kommet til at låne mine suse
cd'er ud, og mit spørgsmål er så, om jeg kan få yast til at hente mysql fra
nettet?

Venlig hilsen
Thomas Wessel
Received on Wed Dec 8 10:41:10 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:47 CEST