Re: [Forum] Distro optælling

From: Mads Kristensen <mdk2@unispeed.dk>
Date: Sun Dec 05 2004 - 21:46:59 CET

On Sun, 05 Dec 2004 20:54:45 +0100
"Henning C. Nielsen" <barran+aauug@barran.dk> wrote:
>
> Jeg holder normalt lav profil. Der er mange - især udviklere - der
> ikke synes så godt om Gentoo brugere.

Hvorfor dog ikke? Jeg er selv udvikler, og har arbejdet i nogle år med
Gentoo som udviklingsplatform. Så forklar dig venligst, jeg er meget
nysgerrig :-)

 - Mads
Received on Sun Dec 5 21:46:59 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:46 CEST