Re: Sv: [Forum] Tips til valg af distribution?

From: David Nielsen <dnielsen@breakmygentoo.net>
Date: Sat Oct 30 2004 - 03:03:48 CEST

> Hvis der er stemning for at oprette en ny liste vil jeg ikke have nogen
> indvindinger.

Lad os nu se tiden an, bare fordi vi har haft et par mails flere end vi
plejer de sidste par uger ser jeg ingen grund til at gå amok.
Received on Sat Oct 30 03:04:02 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:43 CEST