Re: Sv: [Forum] Tips til valg af distribution?

From: Morten Aaboe Jensen <morten@aauug.dk>
Date: Sat Oct 30 2004 - 01:50:33 CEST

ermo | Rune Morling wrote:
> Vil der i øvrigt være nævneværdigt administrativt overhead ved at
> have sådan en 3. liste (udover forum og announce), hvor man kunne
> få luft for sin (mere eller mindre velformulerede) retfærdige harme?
> Så kunne man jo med god samvittighed abbonnere og skrive indlæg
> ligeså tosset man lyster?

Der ville ikke være noget nævneværdigt overhead men det er pga.
inaktivitet på de øvrige lister at de blev fjernet så vi kun har
announce og forum tilbage. Der er så sket meget på det sidste, også med
aktivitetsniveauet på forum-listen og tiden er måske moden til en ny liste?

Hvis der er stemning for at oprette en ny liste vil jeg ikke have nogen
indvindinger.

  -Morten

-- 
Morten Aaboe Jensen
Formand, Aarhus Unix User Group
Received on Sat Oct 30 01:50:35 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:43 CEST