Re: [Forum] Tips til valg af distribution?

From: Morten Aaboe Jensen <morten@aaboe.net>
Date: Fri Oct 29 2004 - 00:18:10 CEST

ermo | Rune Morling wrote:
> Morten (og resten af listen),
>
> Sorry.
>
> Din kritik er berettiget og taget til efterretning. Jeg beklager
> spamningen, min dømmekraft svipsede helt klart der.

Jeg vil gerne understrege at det ikke var spørgsmålet som jeg reagerede
på, men derimod måden det blev stillet på. Jeg mener faktisk at
spørgsmål som det du stillede er noget af det forum-listen her er ganske
velegnet til, nemlig fri diskussion om assorterede emner.

  -Morten

-- 
Time is like a drug. It kills you if you have too much of it.
                - Terry Pratchet, "Small Gods"
Received on Fri Oct 29 00:18:14 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:41 CEST