[Forum] GIMP, oprettelse af makroer

From: <svend@venstrup.dk>
Date: Sat Oct 09 2004 - 19:12:13 CEST

Hej

I GIMP skal jeg lave en række filer, flere hundrede.

Filen viser et billede af to bogstaver, og skal lagres i XX.jpg format. I
denne forbindelse vil jeg gerne spørge om det er muligt at oprette makroer,
således at jeg undgår at gentage lange rækker af taste-/muse-tryk i alle de
mange filer, som skal oprettes?

Et andet spørgsmål, findes der en font som er større end " Bitstream Vera
Sans 72 points" for at billedet skal blive stort nok er jeg nødt til at
bruge:

H/mus --> Image --> Scale Image --> "der indstiller jeg" Ratio X/Y til 3.5

Foranstående bevirker at kanten af bogstaverne bliver "ulden"?

-- 
Hilsen/Regards svend-ev
mail: svend(at)venstrup(dot)dk
(-;>/
     
Received on Sat Oct 9 19:12:15 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:36 CEST