Re: [Forum] i/aspell

From: <dennisdjensen@tiscali.dk>
Date: Fri Oct 08 2004 - 14:46:18 CEST

> From: Dieter Britz <britz@chem.au.dk>
> Hvordan overtaler jeg dem til at gøre det på dansk?

Jeg kender ikke til RH, men en pakke med navnet idanish
eller ispell-danish er til ispell, mens aspell tager
en pakke ved navn aspell-dansk e.lign.

Maaske har Debian en manpage, du kan læse online?
De har ofte lavet manpages for pakker, der ikke selv
leverer dem, da så mange forventer dem.

Venlig hilsen

Dennis Decker Jensen
Received on Fri Oct 8 13:48:22 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:36 CEST