[Forum] Re: "ødelagt MBR på C: drevet"

From: kaj krinsmoe <kkrinsmoe@yahoo.dk>
Date: Tue Oct 05 2004 - 15:27:11 CEST

Hi, tak for besvarelserne.
Problemet begyndte med at jeg fik "Stop: 0x0000007B"
Stop error, der betyder "inaccessible_boot_device", og
den blå skærm er frosset, alle taster er frosset. Jeg
kan kun lukke ned ved at holde afbryderen nede ca. 5
sec.

Safe Mode og Recovery Console kan ikke fjerne den den
blokerende skærm. Hvis ikke det var for et par Win2k
filer på C: ville jeg blot slette C: drevet.

Nu har jeg installeret RH 7.2 og når jeg booter får
jeg meddelelsen: "localhost login:" og jeg har ikke
kunnet finde en passende formulering. Måske jeg burde
have indtastet et brugernavn og ikke blot password ved
installationen?

Mvh. Kaj Krinsmoe
<kkrinsmoe@yahoo.dk>

 

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com
Received on Tue Oct 5 15:27:17 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:35 CEST