Re: [Forum] Før mono

From: Christian Laursen <xi@borderworlds.dk>
Date: Thu Sep 30 2004 - 09:14:37 CEST

Lars Erik Sørensen <lars_erik_soerensen@get2net.dk> writes:

> Jeg har tænkt mig at tage en bid brød på Smagløs ved 17.30-tiden.
> Hvis nogen skulle have lyst til en hyggesludder, evt. om Linux mv. ville
> det være hyggeligt.

God ide - jeg kigger også forbi.

-- 
Christian Laursen
Received on Thu Sep 30 09:14:48 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:33 CEST