Re: [Forum] Jaoo, kom med!

From: David Nielsen <dnielsen@breakmygentoo.net>
Date: Wed Sep 15 2004 - 00:02:50 CEST

On tir, 2004-09-14 at 20:23 +0200, Martin Willemoes Hansen wrote:
> Hejsa gutter!
>
> Her er en mulighed for at opleve Jaoo 2004, se http://www.jaoo.dk
>
> *JAOO 2004*
> Den 19. - 24. september 2004 bliver JAOO konferencen afholdt for ottende
> gang i Scandinavian Center i Århus. Igen i år er der et stjernespækket
> program med talere fra førende forskningsinstitutioner og internationale
> software virksomheder (SUN, Microsoft, University of Cambridge etc.)
>
> Konference varer 6 dage og omfatter både foredrag, tutorials og
> aftenarrangementer, samt udstilling med ca. 30 stande.
>
> *Deltag som Crew*
> Som studerende har du mulighed for at deltage som crew på konferencen.
> Det betyder gratis adgang alle 3 konference dage, til gengæld forventer
> vi din hjælp løbende under hele konferencen. Det vil også være muligt at
> tage vagter i tutorial dagene og dermed høre tutorials.
>
> Du kommer til at arbejde ca. 10 timer i alt. Arbejdet består af alt fra
> at stå vagt ved diverse sessions til pakning af tutorial-mapper og andre
> praktiske opgaver.
> Det er ofte muligt at høre de sessions man har vagt på.
>
> *Tilmeld dig*
> Hvis du har lyst til at være crew så skriv en mail til Estrid Brandorff,
> eb@eos.dk med overskriften *JAOO Crew 2004* så snart som muligt.
>
> Svar også på følgende:
> Deltage som Crew på JAOO 2004
> Indkvartering af udenlandske studerende
> Vagter torsdag og/eller fredag d. 16. - 17. september
> Din T-Shirt størrelse
> Deltage på JAOO IT-Run (er gratis for JAOO crew)
>
> *Praktisk*
> Crew vagter vil i år blive samlet i cirka 3 vagter, fx. 08:00 - 12:00,
> 12:00 - 16:00, 16:00 - 19:00. I disse tidsrum ligger der vagter ved alle
> sessions (der kører 5 paralelle sessions), infobod, samt nogle
> "flyvende" i JAOO informationen. Derudover vil der være få vagter som
> ligger søndag d. 19. sep., torsdag og fredag 16. - 17. september og
> aften vagter ved social events. Det har de tidligere år ikke været noget
> problem at få besat udenomliggende vagter, det forventer vi heller ikke
> at det bliver i år.
>
> Vi har brug for nogle på vagt til at pakke tasker og tutorial mapper
> torsdag og fredag d. 16. - 17. september. De der vælger vagter her har
> første prioritet til tutorials vagter søndag, torsdag og fredag d. 19.,
> 23. - 24. september.
>
> Det er vigtigt, at du reserverer tid til JAOO crew info møde **tirsdag
> den 14. september kl. 16.* *Deltagelse på mødet er en forudsætning for
> at være crew.

Så er kl. 20.23 den 14. september måske en smule forsent at sende til
listen - desværre det lød ellers sjovt at komme med som crew og jeg
sidder beklageligvis ikke med +21000 DKK til en tilmelding.

Men tanken var go nok.

- David
Received on Wed Sep 15 00:03:02 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:31 CEST