Re: [Forum] tastatur problem

From: Dennis Decker Jensen <dennisdjensen@tiscali.dk>
Date: Mon Sep 13 2004 - 21:55:27 CEST

Keld Thomassen skrev:
        Men hvad er:

        Sundeadkeys (med stort s)
        sundeadkeys (med lille s)
        nodeadkeys
        basic
        full

        Jeg har ikke fundet noget i hjælpen som beskriver deadkeys.

Døde taster er, når du taster fx ` og der ikke sker noget før du
taster fx e, hvorpå du får et e med grave accent på skærmen. Det
samme gælder en række andre taster som fx tilde, ~, og kareten,
^. Dette kan være et ret voldsomt irritationsmoment, hvis det
er taster, man bruger ofte, som fx i programmering eller anden
mere bred brug af computeren, fordi man er nødt til at taste
mellemrumstasten for at få selve den "døde" tast frem, når den
ikke skal bruges sammen i kombination med et andet bogstav.

De fleste slutbrugere, der kun bruger maskinen til almen netbrug,
mail, lidt multimedier og evt. basal tekstbehandling har ikke
særlig brug for de "døde" taster, så de ville formentlig næppe
bemærke det, hvis disse særlige taster ikke var "døde".

Ved at vælge "nodeadkeys" kan man undgå de "døde" taster. Derved
vil maskinen vise fx ^ med det samme, når man trykker
denne. Bekvemt, hvis man ofte har brug for dette.

Suns Sparc-maskiner har egne tastaturer med taster, der ligeledes
kan være "døde": Jeg kan ikke lige huske, hvilke det er, da
jeg ikke har et Suntastatur præsent.

Personligt har jeg altid "nodeadkeys", da jeg stort set aldrig
bruger dem i kombination med andre bogstaver, men altid alene.

Venlig hilsen

Dennis Decker Jensen

"The Board views the endemic use of PowerPoint briefing slides instead
of technical papers as an illustration of the problematic methods of
technical communication at NASA."
 -- Official report on the Columbia shuttle disaster.
Received on Mon Sep 13 20:57:26 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:31 CEST