[Forum] tastatur problem

From: Keld Thomassen <mouseman@oncable.dk>
Date: Sun Sep 12 2004 - 08:11:25 CEST

Hej, jeg har det problem at min Ctrl-tast virker som Shift-tasten. Jeg
bruger MD 10.0 og en Logitech Acces Deluxe ps/2 keyboard. Helt
gryndlæggende ( system->konfiguration->konfigurere dit system) er
tastaturet sat til at anvende dansk tastaturlayout (æøå). Og i
KDE-konfigurationen har jeg valgt netop dette tastatur under fanebladet
'layout' og tastaturmodel. her er layout'et også sat til Dansk med
U.S.engelsk som nr. 2 (nederst).

Jeg ved godt at der findes en masse filer som man/jeg kan redigere i,
men jeg vil helst have en grafisk løsning.

Jeg kan mærke at irritationens irrationalitet lurer lige om hjørnet, når
jeg helt gasblå kæmper for ikke at hamre næverne ned i tastaturet, hver
gang der kommer et 'V' i stedet for indholdet af klippebordet. Det er P
. . . . irriterende.

HJÆLP
Received on Sun Sep 12 08:11:24 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:31 CEST