Re: [Forum] Gentoo installation

From: Christian Laursen <xi@borderworlds.dk>
Date: Thu Sep 02 2004 - 21:49:52 CEST

Niels Bech <mr.p@privat.dk> writes:

> Ja, jeg kan sagten mounte /boot naar maskinen er bootet op.
> /etc/fstab
> <snip>
> /dev/sda1 /boot ext2 noauto,noatime 1 2
>
> Men selv med dette i fstab bliver den ikke mounted ved boot.
> Den maa blive umounted paa et tidspunkt fo maskinen kan jo
> starte op ?

noauto angiver at filsystemet ikke skal mountes automatisk.
Hvis du fjerner det, skulle det virke.

-- 
Christian Laursen
Received on Thu Sep 2 21:49:56 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:30 CEST