Re: [Forum] Linux-hjælp fre. d. 3. 9 -lør. d. 4. 9.

From: David Nielsen <dnielsen@breakmygentoo.net>
Date: Thu Aug 19 2004 - 13:06:53 CEST

Hej Lars

Hvis du ikke har modtaget andre tilbud, vil jeg da gerne melde mig som
nørd til jeres arrangement.

Er der nogen fast plan for hvordan weekenden skal forløbe, eller særlige
områder der ønskes belyst?

Med venlig hilsen

David Nielsen

On Wed, 2004-08-18 at 22:44, Lars Erik Sørensen wrote:
> Hej.
> I Hornslet Skoles 10-klasse planlægger vi en Linuxweekend.
> Dels skal eleverne orienteres om fri og åben software, dels skal de
> prøve installation. Vi har forhåbentlig også nogle tynde klienter med
> Fedora/ltsp-kørende-vi prøver også at tilgodese brugerniveauet.
>
> Vi lærere er ikke særlig "nørdede". Vi vil derfor uvægerlig løbe ind i
> problemer i forbindelse med installation vi ikke kan løse...
>
> Mit ærinde:
> Er der nogen som efter nærmere aftale og vilkår vil kunne stille sig til
> rådighed nogen tid i tidsrummene:
>
> Fre d. 3.9. 12.30-17.30
> Lørdag d. 4. 9. 10-17
>
>
> Mang hilsener
> Lars Erik Sørensen
>
Received on Thu Aug 19 13:06:57 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:29 CEST