[Forum] Linux-hjælp fre. d. 3. 9 -lør. d. 4. 9.

From: Lars Erik Sørensen <lars_erik_soerensen@get2net.dk>
Date: Wed Aug 18 2004 - 22:44:23 CEST

Hej.
I Hornslet Skoles 10-klasse planlægger vi en Linuxweekend.
Dels skal eleverne orienteres om fri og åben software, dels skal de
prøve installation. Vi har forhåbentlig også nogle tynde klienter med
Fedora/ltsp-kørende-vi prøver også at tilgodese brugerniveauet.

Vi lærere er ikke særlig "nørdede". Vi vil derfor uvægerlig løbe ind i
problemer i forbindelse med installation vi ikke kan løse...

Mit ærinde:
Er der nogen som efter nærmere aftale og vilkår vil kunne stille sig til
rådighed nogen tid i tidsrummene:

Fre d. 3.9. 12.30-17.30
Lørdag d. 4. 9. 10-17

Mang hilsener
Lars Erik Sørensen
Received on Wed Aug 18 22:36:26 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:29 CEST