Re: [Forum] Installering / anvendelse af memtest

From: Marie Lund <marielund@post.cybercity.dk>
Date: Wed Jul 21 2004 - 18:08:08 CEST

ons, 2004-07-21 kl. 16:03 skrev Marie Lund:
> Jeg bruger GRUB. Hvordan er det lige jeg ser efter hvad der er på mine
> partitioner? Og hvad er det nu "rodpartitionen" betyder?

Ok, har fundet ud af at skrive "cat /etc/fstab". Det giver

LABEL=/ / ext3 defaults 1 1
LABEL=/boot /boot ext3 defaults 1 2
none /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
none /dev/shm tmpfs defaults 0 0
LABEL=/home /home ext3 defaults 1 2
none /proc proc defaults 0 0
none /sys sysfs defaults 0 0
/dev/hdc2 swap swap defaults 0 0
/dev/hda1 /mnt/gmldisk ext2 user 0 0
/dev/cdrom /mnt/cdrom udf,iso9660 noauto,owner,kudzu,ro
0 0
/dev/fd0 /mnt/floppy auto noauto,owner,kudzu 0 0

Kan jeg bruge de der labels i /boot/grub/grub.conf - eller hvordan
finder jeg ud af hvad der skal stå? Og er det den øverste eller den
næstøverste linje jeg skal bruge?

Marie
Received on Wed Jul 21 18:08:12 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:26 CEST