Re: [Forum] update-problem

From: Marie Lund <marielund@post.cybercity.dk>
Date: Sat Jul 10 2004 - 16:04:56 CEST

lør, 2004-07-10 kl. 15:32 skrev Kasper Dupont:

> > Marie Lund wrote:
> >
> > ppp-0-2.4.2-3.FC2.1.i386. 100% |=========================| 6.7 kB 00:00
> > Resolving dependencies
> > .conflict between initscripts and pppd

> PPP er en netværksprotokol. Det er som regel den protokol
> man bruger på et gammeldags modem. Men så vidt jeg ved
> bruges den også over ADSL. Så hvis man kører ADSL uden
> en router men blot med et modem, så skal du køre PPP på
> din maskine.

Vi har ADSL og en router som fordeler til syv maskiner i huset. Behøver
jeg så slet ikke opdatere ppp? Og hvis ikke, hvordan får jeg så min "Red
Hat Netværksværktøj til underretning" til at holde op med at fortælle
mig at netop denne opdatering er tilgængelig - uden at slå det helt fra?

Marie
Received on Sat Jul 10 16:05:28 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:23 CEST