Re: [Forum] OpenOffice, pdf, texexec

From: Esben Nielsen <simlo@phys.au.dk>
Date: Wed Jun 23 2004 - 21:36:53 CEST

Kan man sætte ny ekstra footer og header ind?
Jeg ville faktisk gerne høre at texexec kunne gøre det :-)

Vi kom igennem med OpenOffice og texexec. Det blev ikke helt perfekt, men
det er der nok ikke nogen, der ligger mærke til. Det var hårdt arbejde at
sætte 77 sider ind som figure!

Måske skulle jeg have lavet en script, som autogenerede en LaTex fil til
det...

Esben

On Wed, 23 Jun 2004, Kim Stenbryggen wrote:

> Hej Esben
>
> KWord kan åbne pdf-filer, som så kan kopieres over i Open Office, men
> man kan ikke altid være sikker på at formateringen er helt korrekt, når
> man åbner et pdf dokument.
>
> /Kim Stenbryggen
>
> Esben Nielsen wrote:
>
> >Hej,
> > Jeg sidder og hjælper min kæreste med en rapport, som skal afleveres på
> >mandag. Selve rapporten bliver skrevet i OpenOffice. Men i det endelige
> >dokument, skal der også være nogle artikler som bilag. Dvs det enedelige
> >pdf-dokument skal bestå af
> > rapport
> > artikel1
> > artikel2
> >som så bliver bundet ind til sidst.
> >Det er nemt at tage 3 pdf-filer og ligge sammen:
> > texexec --pdfarrange rapport.pdf artikel1.pdf artikel2.pdf
> >
> >Men hver side i artiklerne skal, ud over at printes som de er, også have
> >et side-hoved med titlen og side-fod med det _samlede_ sidenummer presset
> >ind ovenover og nedenunder. Er der nogen smart måde til dette?
> >
> >Lige nu har jeg en løsning der ser sådant ud: Jeg bruger texexec til at
> >pille enkelt-sidder ud af filerne (se nedenfor), bruger ps2pdf og
> >ps2epsi til at lave dem om til eps, hvorefter jeg indsætter hver enkelt
> >side manuelt i OpenOffice som en figur. Dette er selvsagt besværligt med
> >75 sider artikler ialt!
> >
> >Andre siger MS-Word nemt kan sætte hele pdf-dokumenter ind som figurer
> >over flere sidder. Man må da kunne noget på Linux også!
> >
> >Mvh.,
> >Esben
> >
> >
> >Script til at lave hver side om til en eps-fil:
> >
> >for((p=1; p<=66; p++)); do
> > texexec --pdfarrange --topspace=2cm --pages=$p article.pdf
> >--result=$p.pdf
> > pdf2ps $p.pdf
> > rm $p.pdf
> > ps2epsi $p.ps
> > rm $p.ps
> > mv $p.epsi $p.eps
> >done
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> --
> AaUUGs Forum-liste - Forum@aauug.dk
> http://www.aauug.dk/mailman/listinfo/forum
>
Received on Wed Jun 23 21:36:59 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:22 CEST