Re: [Forum] OpenOffice, pdf, texexec

From: Kim Stenbryggen <kim@stenbryggen.dk>
Date: Wed Jun 23 2004 - 21:11:21 CEST

Hej Esben

KWord kan åbne pdf-filer, som så kan kopieres over i Open Office, men
man kan ikke altid være sikker på at formateringen er helt korrekt, når
man åbner et pdf dokument.

/Kim Stenbryggen

Esben Nielsen wrote:

>Hej,
> Jeg sidder og hjælper min kæreste med en rapport, som skal afleveres på
>mandag. Selve rapporten bliver skrevet i OpenOffice. Men i det endelige
>dokument, skal der også være nogle artikler som bilag. Dvs det enedelige
>pdf-dokument skal bestå af
> rapport
> artikel1
> artikel2
>som så bliver bundet ind til sidst.
>Det er nemt at tage 3 pdf-filer og ligge sammen:
> texexec --pdfarrange rapport.pdf artikel1.pdf artikel2.pdf
>
>Men hver side i artiklerne skal, ud over at printes som de er, også have
>et side-hoved med titlen og side-fod med det _samlede_ sidenummer presset
>ind ovenover og nedenunder. Er der nogen smart måde til dette?
>
>Lige nu har jeg en løsning der ser sådant ud: Jeg bruger texexec til at
>pille enkelt-sidder ud af filerne (se nedenfor), bruger ps2pdf og
>ps2epsi til at lave dem om til eps, hvorefter jeg indsætter hver enkelt
>side manuelt i OpenOffice som en figur. Dette er selvsagt besværligt med
>75 sider artikler ialt!
>
>Andre siger MS-Word nemt kan sætte hele pdf-dokumenter ind som figurer
>over flere sidder. Man må da kunne noget på Linux også!
>
>Mvh.,
>Esben
>
>
>Script til at lave hver side om til en eps-fil:
>
>for((p=1; p<=66; p++)); do
> texexec --pdfarrange --topspace=2cm --pages=$p article.pdf
>--result=$p.pdf
> pdf2ps $p.pdf
> rm $p.pdf
> ps2epsi $p.ps
> rm $p.ps
> mv $p.epsi $p.eps
>done
>
>
>
>
>
>
Received on Wed Jun 23 21:11:10 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:22 CEST