[Forum] OpenOffice, pdf, texexec

From: Esben Nielsen <simlo@phys.au.dk>
Date: Sat Jun 19 2004 - 13:52:41 CEST

Hej,
 Jeg sidder og hjælper min kæreste med en rapport, som skal afleveres på
mandag. Selve rapporten bliver skrevet i OpenOffice. Men i det endelige
dokument, skal der også være nogle artikler som bilag. Dvs det enedelige
pdf-dokument skal bestå af
 rapport
 artikel1
 artikel2
som så bliver bundet ind til sidst.
Det er nemt at tage 3 pdf-filer og ligge sammen:
 texexec --pdfarrange rapport.pdf artikel1.pdf artikel2.pdf

Men hver side i artiklerne skal, ud over at printes som de er, også have
et side-hoved med titlen og side-fod med det _samlede_ sidenummer presset
ind ovenover og nedenunder. Er der nogen smart måde til dette?

Lige nu har jeg en løsning der ser sådant ud: Jeg bruger texexec til at
pille enkelt-sidder ud af filerne (se nedenfor), bruger ps2pdf og
ps2epsi til at lave dem om til eps, hvorefter jeg indsætter hver enkelt
side manuelt i OpenOffice som en figur. Dette er selvsagt besværligt med
75 sider artikler ialt!

Andre siger MS-Word nemt kan sætte hele pdf-dokumenter ind som figurer
over flere sidder. Man må da kunne noget på Linux også!

Mvh.,
Esben

Script til at lave hver side om til en eps-fil:

for((p=1; p<=66; p++)); do
    texexec --pdfarrange --topspace=2cm --pages=$p article.pdf
--result=$p.pdf
    pdf2ps $p.pdf
    rm $p.pdf
    ps2epsi $p.ps
    rm $p.ps
    mv $p.epsi $p.eps
done
Received on Sat Jun 19 13:52:46 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:22 CEST