Re: [Forum] ... when attempting to contact localhost

From: Marie Lund <marielund@post.cybercity.dk>
Date: Sat Jun 12 2004 - 13:09:53 CEST

lør, 2004-06-12 kl. 01:52 skrev Kasper Dupont:

> Det lyder som om du ikke har startet webserveren op. Prøv:
> service httpd status
> for at se om den kører. Den kan startes og stoppes med
> service httpd start
> service httpd stop
> Du kan bruge checkconfig til at se om den er sat til at
> starte automatisk ved boot:
> chkconfig --list httpd
> Og du kan angive, om den skal startes automatisk med
> chkconfig httpd on
> chkconfig httpd off

Jeg får "command not found" både ved "service" og "chkconfig". What to
do?

Jeg har også kørt følgende (efter råd andetsteds fra). Men det var vist
bare for at se om Apache overhovedet var installeret:

[ml@localhost ml]$ rpm -qa | grep http
httpd-manual-2.0.49-4
httpd-2.0.49-4
[ml@localhost ml]$ ps aux | grep http
ml 2276 0.0 0.1 4724 516 pts/1 S 11:20 0:00 grep http
[ml@localhost ml]$
Received on Sat Jun 12 13:09:57 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:21 CEST