Re: [Forum] Min printeropsætning

From: Morten Aaboe Jensen <morten@aaboe.net>
Date: Wed May 26 2004 - 18:29:41 CEST

Marie Lund wrote:
> Jeg bøvler med at få sat min computer op til at kunne snakke med husets
> netværksprinter. Fra "/etc/printcap" i min gamle opsætning (som virkede)
> har jeg kopieret følgende til min nuværende "/etc/printcap.local":

Er det virkelig nødvendigt at modificere /etc/printcap[.local] manuelt
på et Fedora-system? Jeg troede de havde lavet smarte små applikationer
til at håndtere den slags for brugeren.

Hvis det er nødvendigt, og hvis du har diverse man-sider installeret,
kan du jo prøve at kigge på "man printcap".

> Kan nogen enten hjælpe mig eller fortælle mig hvor jeg kan læse mig til
> den nødvendige viden? Jeg har fundet hvad jeg kunne i "A Practicaal
> Guide to Linux" (det var dér jeg kom på dét med /etc/printcap).

Du kan prøve at kigge på http://www.linuxprinting.org/ - de har en ret
omfattende mængde dokumentation til hvordan man kommer igang med at
udskrive på et Linux-system.

 -Morten

-- 
Morten Aaboe Jensen  | Assiduus usus uni rei deditus et
morten@aaboe.net   | ingenium et artem saepe vincit.
           |       -- Marcus Tullius Cicero
Received on Wed May 26 18:29:41 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:19 CEST