[Forum] Min printeropsætning

From: Marie Lund <marielund@post.cybercity.dk>
Date: Wed May 26 2004 - 18:04:57 CEST

Jeg bøvler med at få sat min computer op til at kunne snakke med husets
netværksprinter. Fra "/etc/printcap" i min gamle opsætning (som virkede)
har jeg kopieret følgende til min nuværende "/etc/printcap.local":
 
lp:\
        :sd=/var/spool/lpd/lp:\
        :sh:mx#0:\
        :rm=10.0.0.10:\
        :rp=BINARY_P1:

Jeg har også kørt printconfig og har valgt køtypen "CUPS via netværk
(IPP)", sat serveren til "10.0.0.10" og stien til "BINARY_P1". Under
fanebladet "Printer-driver" har jeg valgt "PostScript Printer". Jeg ved
ikke om det er rigtigt - det er gætværk det hele.

Men noget er forkert, for jeg får meddelelsen "Unable to lookup host
'10.0.0.10BINARY_P1'-Unknown host".

Kan nogen enten hjælpe mig eller fortælle mig hvor jeg kan læse mig til
den nødvendige viden? Jeg har fundet hvad jeg kunne i "A Practicaal
Guide to Linux" (det var dér jeg kom på dét med /etc/printcap).

Marie
Received on Wed May 26 18:04:18 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:19 CEST