Re: [Forum] opfølgning til FOREDRAGSUDVALG, 7 små indskud,

From: Morten Aaboe Jensen <morten@aalug.dk>
Date: Sat May 22 2004 - 03:00:30 CEST

Martin Willemoes Hansen wrote:
> Enig, jeg synes _ikke_ bestyrelsen skal være en "Stop Energy" for en
> "Forward Motion" ie et medlem med en lyst til at udføre en idé,
> tværtimod mener jeg at bestyrelsen skal opmuntre medlemmer til at
> deltage aktivt i foreningen.
> Dog skal bestyrelsen sørge for at der er struktur, orden og at der
> bliver arbejdet for foreningens interesser.
> Se mere om SE og FM her: http://www.userland.com/whatIsStopEnergy

Enig, bestyrelsen skal ikke være en hæmmende kraft for medlemmernes
muligheder. Men bestyrelsen skal være med til at sørge for den fornødne
koordination og struktur. Jeg tror ikke der er nogen i den nuværende,
eller i den tidligere, bestyrelse der på noget tidspunkt har tænkt sig
at fungere som hæmmende kraft i den forbindelse. Det håber jeg ikke at
folk har misforstået ud fra min oprindelige besvarelse af Thomas Wessels
post til mailinglisten.

 -Morten

-- 
Morten Aaboe Jensen <morten@aalug.dk>
Formand - Århus Unix User Group
Received on Sat May 22 03:00:41 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:17 CEST