Re: [Forum] opfølgning til FOREDRAGSUDVALG, 7 små indskud,

From: Morten Aaboe Jensen <morten@aalug.dk>
Date: Sat May 22 2004 - 02:56:11 CEST

Thomas Wessel wrote:
> Tak for responsen på mit indlæg "7 små indskud". Jeg vil kort følge op på
> Mortens respons til mit foreslag om at nedsætte et foredrags-/aktivitetsudvalg
> (pkt 4), og jeg tillader mig at sende det til mailinglisten.

Det er jeg glad for, mailinglisten er IMHO det bedste forum da det
vedrører alle foreningen medlemmer.

> Jeg forslog at nedsætte et udvalg til at undersøge forskellige muligheder for
> foredrag. Morten svarede at han mente det var vigtigt at få kortlagt
> interesserne i foreningen før man evt. nedsætter et udvalg som beskrevet. Hvis
> der er uenighed om hvorvidt foredrag overhovedet er et ønske, altså hvis der
> nærmest kun er efterspørgsel efter hands on arrangementer, så har du helt ret.
> Det er selvfølgeligt dumt at nedsætte et udvalg, der skal undersøge og
> arrangere noget, som slet ikke er ønsket blandt medlemmerne.

Så langt er vi helt enige.

> Men hvis vi tager udgangspunkt i at foredrag er ønsket, hvilket jeg tror de
> er, og arrangementer i det hele taget. Så mener jeg netop at udvalg er det
> bedste første skridt. Under generalforsamlingen blev der fortalt om et
> tidligere samarbejde med Prosa (som jeg ikke ved hvad er), jeg kan ikke huske
> om det var et decideret foredrag, et install party eller hvad det var. Pga.
> omrokeringer i Prosa var samarbejdet ophørt. Det er jo netop sådanne
> samarbejder at et udvalg skal undersøge mulighederne for. Netop ved at
> uddelegere opgaver tror jeg at det bliver gjort!

Enig, min kommentar omkring at være en smule tilbageholdende ang. udvalg
er nok mere udtryk for et ønske omkring en ordenlig fastlagt struktur
før man begynder at nedsætte udvalg. Som jeg også skrev i min
oprindelige besvarelse af dit indlæg så menerjeg at udvalg kan løse
mange opgaver, og at mange opgaver løses bedst i et udvalg.

 -Morten

-- 
Morten Aaboe Jensen <morten@aalug.dk>
Formand - Århus Unix User Group
Received on Sat May 22 02:56:23 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:17 CEST