RE: [Forum] opfølgning til FOREDRAGSUDVALG, 7 små indskud,

From: Thomas Wessel <tlw@ofir.dk>
Date: Fri May 21 2004 - 21:33:02 CEST

Tak for responsen på mit indlæg "7 små indskud". Jeg vil kort følge op på
Mortens respons til mit foreslag om at nedsætte et foredrags-/aktivitetsudvalg
(pkt 4), og jeg tillader mig at sende det til mailinglisten.

Jeg forslog at nedsætte et udvalg til at undersøge forskellige muligheder for
foredrag. Morten svarede at han mente det var vigtigt at få kortlagt
interesserne i foreningen før man evt. nedsætter et udvalg som beskrevet. Hvis
der er uenighed om hvorvidt foredrag overhovedet er et ønske, altså hvis der
nærmest kun er efterspørgsel efter hands on arrangementer, så har du helt ret.
Det er selvfølgeligt dumt at nedsætte et udvalg, der skal undersøge og
arrangere noget, som slet ikke er ønsket blandt medlemmerne.

Men hvis vi tager udgangspunkt i at foredrag er ønsket, hvilket jeg tror de
er, og arrangementer i det hele taget. Så mener jeg netop at udvalg er det
bedste første skridt. Under generalforsamlingen blev der fortalt om et
tidligere samarbejde med Prosa (som jeg ikke ved hvad er), jeg kan ikke huske
om det var et decideret foredrag, et install party eller hvad det var. Pga.
omrokeringer i Prosa var samarbejdet ophørt. Det er jo netop sådanne
samarbejder at et udvalg skal undersøge mulighederne for. Netop ved at
uddelegere opgaver tror jeg at det bliver gjort!

I det konkrete tilfælde med et foredrags/aktivitetsudvalg havde jeg forestilt
mig: de skal søge på nettet efter relevante foredragsholdere, på VUC, AU mv.
efter kompetente lærere, der evt. kunne holde et foredrag (nærmest en
undervisningstime), undersøge om Folkeuniversitetet har gode/dårlige
erfaringer med givne foredragsholdere, om de har gode råd til den slags
arrangementer, om de er interesseret i at holde noget i samarbejde med aauug,
spørge andre UUG'er om råd, om de kender til gode/mindre gode
foredragsholdere, spørge andre UUG'er hvordan de har haft succes med at lave
hands on aktiviteter, lave en survey blandt medlemmerne om hvad de kunne ønske
sig af aktiviteter, spørge virksomheder om de har lyst til at sponsorere et
foredrag, f.eks. ved at sende en medarbejder ud og holde foredrag, osv. osv.
osv. Jeg er sikker på, at der må dukke noget interessant op. Udvalget vil så
fremlægge deres forslag og ideer for bestyrelsen, som så kan tage stilling til
hvorvidt, hvornår og hvordan disse arrangementer skal afholdes. Jeg er netop
sikker på at udvalget, når det er pålagt en specifik opgave for at undersøge
mulighederne for noget så konkret, vil komme frem til en masse, som ellers
ikke vil nå frem til foreningen. Udvalget kunne evt. tage sig af at arrangere
det, og (vigtigt) få brugbar respons fra deltagere.

Hvis en ildsjæl i bestyrelsen påtog sig den samme opgave ville det sikkert
blive ligeså godt, men dels for at ikke at lægge alt arbejdet på bestyrelsen
så de kører trætte i det og dels for at få flere medlemmer engageret, synes
jeg at udvalg er en bedre idé. Bestyrelsesmedlemmer kan jo også deltage i
udvalg.

Vh Thomas Wessel

>> 4) FOREDRAG. Vi kunne nedsætte et udvalg, der undersøgte muligheder for at

>> dygtige proffessionelle foredragsholdere til at komme, mulighederne for at
>> deles med andre foreninger om sådanne foredrag (UNF har bl.a. haft foredrag
om
>> virus og 3d programmering), mulighederne for at tage entre til sådan et
>> arrangement, mulighederne for at få et firma til at sende en repræsentant
ud
>> og holde foredrag som en form for reklame, mulighederne for at tage afsted
til
>> foredrag andre steder osv. Udvalget skulle også undersøge hvad vores aktive
>> medlemmer har lyst til af foredrag, og hvad de samme personer evt. har lyst
>> til at holde foredrag om.
>
>Som jeg også nævnte i starten, udvalg er en god ting sålænge de har
>noget at lave. Før man nedsætter et udvalg, der skal undersøge
>mulighederne for at få foredragsholdere til foreningen, mener jeg det er
>væsentligt at få kortlagt hvor interesserne i foreningen egentlig
>ligger. Det må være den første opgave, og kræver ifølge min mening ikke
>noget udvalg. Ingen grund til at starte udvalg uden formål.
>
> -Morten
>
>--
>Morten Aaboe Jensen
>Formand - Århus Unix User Group
>morten@aalug.dk
>http://www.aauug.dk/
>
>
>
>--
>AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
>http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum
Received on Fri May 21 21:33:31 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:17 CEST