Re: [Forum] 7 små indskud

From: Morten Aaboe Jensen <morten@aalug.dk>
Date: Fri May 21 2004 - 03:06:35 CEST

Thomas Wessel wrote:
> 1) UDVALG. Jeg tror på at den mest effektive og holdbare metode til at følge
> op på
>
> initiativer og ønsker fra foreningen er at uddelegere ansvarsområder til små
> udvalg. Jeg
>
> er ikke klar over hvordan den slags bør foregå i en forening som denne, om
> bestyrelsen
>
> skal nedsætte sådanne udvalg? Jeg forestiller mig, at når foreningen har et
> givent
>
> initiativ, som de ønsker fulgt op, så kan de oprette det som et punkt på
> hjemmesiden,
>
> hvor menige medlemmer så kan melde sig til, hvis de synes de har noget at
> bidrage med.
>
> Hvis bestyrelsen synes at et udvalg har for mange tilmeldte til et
> velfungerende
>
> samarbejde kan de udvælge de personer, som de har størst tiltro til.

Udvalg er nogle gange en god idé, andre gange er der ikke specielt meget
brug for dem. Jeg er enig i at mange initiativer burde behandles i små
udvalg, men det kræver at der komme nogle initiativer på bordet.

Jeg er med på idéen, men først vil jeg gerne have nogle konkrete
initiativer og idéer på bordet så der er noget at arbejde med. Ja - det
er hermed en opfordring til at komme med jeres små guldkorn af idéer
eller bare nogle emner i gerne så belyst af foreningen.

> 3) SPONSORER. Jeg har ingen erfaringer med sponsorer, men da jeg efterhånden
> kender en
>
> håndfuld personer som på en eller anden måde bliver sponsoreret for at spille
> CS eller
>
> SC, så må det da være en mulighed. Hvis man f.eks. kunne overtage en webcafes
> gamle
>
> computere mod at linke til dem fra websitet og sætte deres logo på fronten af
>
> kabinetterne. Det kunne også være en hvilken som helst anden virksomhed, der
> gerne vil af
>
> med nogle gamle computere og hellere vil gøre os en tjeneste mod en symbolsk
>
> sponsoraftale frem for at bruge energi på at se om de kan få dem solgt.

Det er som sådan ikke nogen dårlig idé at lede efter sponsorer, men det
er oftest en god idé at have nogle bestemte ting man gerne vil have
fingrene i. F.eks. kan jeg ikke se hvad foreningen skulle bruge en masse
gamle maskine til sålænge vi ikke har noget sted at opbevare og benytte dem.

Jeg tror dog i den sammenhæng at foreningen kunne nyde gavn af at
etablere kontakt til nogle af de store og små firmaer i byen som benytte
unix, de har måske noget de kan tilbyde - ikke nødvendigvis sponsorater
men måske også folk der kunne holde foredrag om bestemte emner.

> 4) FOREDRAG. Vi kunne nedsætte et udvalg, der undersøgte muligheder for at få
> dygtige proffessionelle foredragsholdere til at komme, mulighederne for at
> deles med andre foreninger om sådanne foredrag (UNF har bl.a. haft foredrag om
> virus og 3d programmering), mulighederne for at tage entre til sådan et
> arrangement, mulighederne for at få et firma til at sende en repræsentant ud
> og holde foredrag som en form for reklame, mulighederne for at tage afsted til
> foredrag andre steder osv. Udvalget skulle også undersøge hvad vores aktive
> medlemmer har lyst til af foredrag, og hvad de samme personer evt. har lyst
> til at holde foredrag om.

Som jeg også nævnte i starten, udvalg er en god ting sålænge de har
noget at lave. Før man nedsætter et udvalg, der skal undersøge
mulighederne for at få foredragsholdere til foreningen, mener jeg det er
væsentligt at få kortlagt hvor interesserne i foreningen egentlig
ligger. Det må være den første opgave, og kræver ifølge min mening ikke
noget udvalg. Ingen grund til at starte udvalg uden formål.

> 5) OPSØGE NYE AKTIVE MEDLEMMER. Hvis ønsket er at få flere medlemmer i
> foreningen, specielt medlemmer der har lyst til det sociale engagement, så vil
> det måske kunne lade sig gøre at opsøge disse folk. Jeg var i marts til
> informationsmøde på au om datalogi. De ca. 40 fremmødte var helt klart
> potentielle medlemmer. Man kunne sende en person fra foreningen ud til sådanne
> arrangementer og tale 1-2 minutter for forsamlingen om foreningen. Ligesådan
> kunne man opsøge datalogi hold på gymnasier og handelsskoler, datamatikerhold
> og på datalogistudiet på au. Det kunne også ske vha. flyers.

Udmærket idé, den blev faktisk også luftet under hyggemødet efter
generalforsamlingen. Det er naturligvis noget der vil blive diskuteret
på det næste bestyrelsesmøde.

> 6) HJEMMESIDE. Jeg har nogen gange haft det indtryk at linuxfolk synes bedst
> om den primitive stil, så det hele kan ordnes i en opløsning ringere end
> gameboy. Derfor synes jeg nu alligevel at forumet er lidt for primitivt, bare
> min mening, jeg tror ikke jeg behøver at uddybe det her, selv dem, der er
> tilfredse, ved nok godt hvad jeg mener. Man kunne nedsætte et udvalg der
> skulle tage sig af at shine hjemmesiden lidt op.

Jeg er ked af at sige det, men jeg ved faktisk ikke hvad du mener - så
du må meget gerne uddybe det for min skyld. Hvad angår hjemmesiden så
kan der altid laves forbedringer, og der er også nogle tiltag som vil
blive diskuteret på det næste bestyrelsesmødet.

 -Morten

-- 
Morten Aaboe Jensen
Formand - Århus Unix User Group
morten@aalug.dk
http://www.aauug.dk/
Received on Fri May 21 03:06:46 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:17 CEST