[Forum] bestyrelsens beretning

From: Lars Erik Sørensen <lars_erik_soerensen@get2net.dk>
Date: Thu May 20 2004 - 12:47:25 CEST

Jeg tilslutter mig Mortens tilretninger og fandt vist et manglende "og"

Under Ad 2.
Den ekstraordinære generalforsamling 2003 udvidede foreningens
virkeområde til alle Unix-lignende systemer "og" præciserede...

Venlig hilsen
Lars Erik Sørensen
Received on Thu May 20 12:37:17 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:17 CEST