Re: [Forum] MPlayer vil ikke finde video_out

From: Torben Andersen <the.beauty@adslhome.dk>
Date: Wed May 19 2004 - 17:27:45 CEST

Med kommandolinie "mplayer" er der da masser af kontrol muligheder. Se
"man mplayer". Du kan sætte billedstørrelsen, skalere til fuld skærm
(f), søge frem og tilbage osv. Hvis du efter at have læst man siden
stadig har problemer, kan du maile de konkrete problemer.

MVH Torben

Bjørn Henriksen wrote:

>On Tuesday 18 May 2004 21:34, Torben Andersen wrote:
>
>
>>Bjørn Henriksen wrote:
>>
>>
>>>On Tuesday 18 May 2004 17:27, Torben Andersen wrote:
>>>
>>>
>>>>Et par reflektioner:
>>>>
>>>>1) Prøv at maile kommandoen herind. Vi kan ikke se, hvilken -vo, du har
>>>>valgt
>>>>
>>>>
>>>jeg har bare startet med gmplayer. Så åbner Mplayer. når jeg åbner en fil
>>>kommer fejlmeddelsen.
>>>
>>>
>>Skriv i en shell: "mplayer fil-at-afspille og se hvad den skriver. Jeg
>>har aldrig prøvet den grafiske.
>>
>>
>JAhh men så spiller den filmen!!
>
>Her kommer kopi fra shell på en af de afprøvede film. avi wmv og rm er prøvet
>alle virker.
>Men der er ikke nogen kontrol og billedet er i fast størelse
>
>[bjorn@localhost bjorn]$ mplayer /home/bjoka/Documents/video/grumbling_old.avi
>MPlayer 0.91-3.3.1 (C) 2000-2003 MPlayer Team
>CPU: Advanced Micro Devices (Family: 6, Stepping: 1)
>Detected cache-line size is 64 bytes
>CPUflags: MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 1 3DNow2: 1 SSE: 1 SSE2: 0
>Compiled with Runtime CPU Detection - WARNING - this is not optimal!
>To get best performance, recompile MPlayer with --disable-runtime-cpudetection
>Reading config file /etc/mplayer/mplayer.conf
>Reading config file /home/bjorn/.mplayer/config
>Reading /home/bjorn/.mplayer/codecs.conf: can't open
>'/home/bjorn/.mplayer/codecs.conf': No su
>ch file or directory
>Reading /etc/mplayer/codecs.conf: 50 audio & 136 video codecs
>font: can't open file: /home/bjorn/.mplayer/font/font.desc
>font: can't open file: /usr/share/mplayer/font/font.desc
>Linux RTC init error in ioctl (rtc_irqp_set 1024): Permission denied
>Try adding "echo 1024 > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq" to your system
>startup scripts.
>Using usleep() timing
>Can't open input config file /home/bjorn/.mplayer/input.conf: No such file or
>directory
>Input config file /etc/mplayer/input.conf parsed: 52 binds
>Opening joystick device /dev/input/js0
>Can't open joystick device /dev/input/js0 : No such file or directory
>Can't init input joystick
>Setting up LIRC support...
>mplayer: could not connect to socket
>mplayer: No such file or directory
>Failed to open LIRC support.
>You will not be able to use your remote control.
>
>Playing /home/bjoka/Documents/video/grumbling_old.avi
>Cache fill: 0,00% (0 bytes) AVI file format detected.
>Demuxer info Software already present!
>VIDEO: [MJPG] 360x270 24bpp 25,00 fps 6583,2 kbps (803,6 kbyte/s)
>Clip info:
> Software: C:\PROGRAMMER\ADOBE\PREMIERE 6.0\PREMIERE.EXE -AVICAP32- miroVIDEO
>DC10, Motion JPE
>G Capture/CODEC Board, Version: 4.2.0.1
> Digitization Time: Mon Sep 23 10:22:46 2002
>==========================================================================
>Opening audio decoder: [pcm] Uncompressed PCM audio decoder
>AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, 16 bit (0x10), ratio: 176400->176400 (1411,2 kbit)
>Selected audio codec: [pcm] afm:pcm (Uncompressed PCM)
>==========================================================================
>vo: X11 running at 1024x768 with depth 16 and 16 bpp (":0.0" => local display)
>Disabling DPMS
>It seems there is no Xvideo support for your video card available.
>Run 'xvinfo' to verify its Xv support, and read Xv section of DOCS/video.html
>!
>See 'mplayer -vo help' for other (non-xv) video out drivers. Try -vo x11
>==========================================================================
>Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec family
>mjpeg: using external huffman table
>Selected video codec: [ffmjpeg] vfm:ffmpeg (FFmpeg MJPEG decoder)
>==========================================================================
>Checking audio filter chain for 44100Hz/2ch/16bit -> 44100Hz/2ch/16bit...
>AF_pre: af format: 2 bps, 2 ch, 44100 hz, little endian signed int
>AF_pre: 44100Hz 2ch Signed 16-bit (Little-Endian)
>AO: [oss] 44100Hz 2ch Signed 16-bit (Little-Endian) (2 bps)
>Building audio filter chain for 44100Hz/2ch/16bit -> 44100Hz/2ch/16bit...
>Starting playback...
>mjpeg comment: 'DC30'
>VDec: vo config request - 368 x 272 (preferred csp: Planar 422P)
>VDec: using Planar YV12 as output csp (no 3)
>Movie-Aspect is undefined - no prescaling applied.
>VO: [x11] 368x272 => 368x272 Planar YV12 [fs]
>Using MMX2 for colorspace transform
>SwScaler: using unscaled Planar YV12 -> BGR 16-bit special converter
>A: 32,5 V: 32,5 A-V: 0,010 ct: 0,013 813/813 6% 10% 0,6% 2 0 0%%
>Successfully enabled DPMS
>
>Exiting... (End of file)
>
>
>
>
>

-- 
------------------------------------------------------------------------
"There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't..." 
Received on Wed May 19 17:27:21 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:16 CEST