Re: [Forum] LTSP og diskette drev

From: Kasper Dupont <kasperd@daimi.au.dk>
Date: Wed May 19 2004 - 17:04:18 CEST

Christian Frier wrote:
>
> On Wed, 2004-05-19 at 06:34, Kasper Dupont wrote:
>
> > Jeg kan læse mig til, at der bruges XDMCP (det havde
> > jeg også regnet med). Jeg kan nok finde ud af at sætte
> > en XDMCP server op, men hvis nogen kan fortælle mig,
> > hvordan jeg sætter en XDMCP klient op ville det være en
> > fordel.
>
> Jeg plejer at forbinde til en server, der kører med XDMCP med noget i
> stil med 'X :8 -query <server> -once'. Starter X på VT 8, forbinder til
> <server> og terminerer når jeg logger ud pga. -once.

Tak, det virker. Men det er nu ikke rigtigt hvad du skriver
om :8. Det betyder, at den kører som display nummer 8. At
den bruger VT 8 skyldes blot, at det er den første ledige
VT. Der findes en anden option til at angive hvilken VT,
der skal bruges.

I øvrigt vil jeg nok bruge Xnest til mine tests, det viser
sig nemlig, at den også sagtens forstår en -query option:

Xnest :2 -query hactar

Det virker fint med gdm, men jeg kunne ikke lige få det
til at virke med kdm. Før jeg slog XDMCP til i
/etc/X11/xdm/kdmrc fik jeg fejlmeldingen:

XDM: too many retransmissions

Efter jeg slog det til fik jeg i stedet fejlmeldingen:

Fatal server error:
XDMCP fatal error: Manager unwilling Host unwilling

Bruger LTSP egentlig xdm, gdm, eller kdm?

-- 
Kasper Dupont -- der bruger for meget tid paa usenet.
For sending spam use abuse@mk.lir.dk and kasperd@mk.lir.dk
I'd rather be a hammer than a nail.
Received on Wed May 19 17:04:26 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:16 CEST