Re: [Forum] LTSP og diskette drev

From: Christian Frier <frier@daimi.au.dk>
Date: Wed May 19 2004 - 10:22:50 CEST

On Wed, 2004-05-19 at 06:34, Kasper Dupont wrote:

> Jeg kan læse mig til, at der bruges XDMCP (det havde
> jeg også regnet med). Jeg kan nok finde ud af at sætte
> en XDMCP server op, men hvis nogen kan fortælle mig,
> hvordan jeg sætter en XDMCP klient op ville det være en
> fordel.

Jeg plejer at forbinde til en server, der kører med XDMCP med noget i
stil med 'X :8 -query <server> -once'. Starter X på VT 8, forbinder til
<server> og terminerer når jeg logger ud pga. -once.

/Christian Frier

Received on Wed May 19 10:22:52 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:16 CEST