Re: [Forum] LTSP og diskette drev

From: Kasper Dupont <kasperd@daimi.au.dk>
Date: Tue May 18 2004 - 22:05:36 CEST

Martin Willemoes Hansen wrote:
>
> Davs!
>
> Jeg har sat et LTSP-4.0 op med Fedora Core 1 det virker godt og stabilt,
> men der er en ting som jeg gerne vil have til at virke, muligheden for
> at bruge et lokalt drev på klient siden.

Matematisk institut har engang kørt med en opsætning,
hvor floppydrevet blev NFS mountet under ~/floppy når
man loggede ind. Det var godt nok på nogle HP maskiner,
men det burde ikke være noget problem at gøre det samme
med Linux.

Alternativt kunne man give brugerne mulighed for at
logge ind på terminalen med ssh. Det er lidt mere
omstændigt.

I begge tilfælde tror jeg man har brug for at få kørt
noget kode som root, som kan styre hvilken bruger, der
skal have adgang til floppydrevet på hvilken terminal.

Nogen forslag til, hvor det bør gøres? (Så skal jeg
gerne afprøve det).

-- 
Kasper Dupont -- der bruger for meget tid paa usenet.
For sending spam use abuse@mk.lir.dk and kasperd@mk.lir.dk
I'd rather be a hammer than a nail.
Received on Tue May 18 22:05:42 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:16 CEST