Re: [Forum] MPlayer vil ikke finde video_out

From: Bjørn Henriksen <bjornkadri@bjornen.dk>
Date: Tue May 18 2004 - 22:01:20 CEST

On Tuesday 18 May 2004 21:34, Torben Andersen wrote:
> Bjørn Henriksen wrote:
> >On Tuesday 18 May 2004 17:27, Torben Andersen wrote:
> >>Et par reflektioner:
> >>
> >>1) Prøv at maile kommandoen herind. Vi kan ikke se, hvilken -vo, du har
> >>valgt
> >
> >jeg har bare startet med gmplayer. Så åbner Mplayer. når jeg åbner en fil
> >kommer fejlmeddelsen.
>
> Skriv i en shell: "mplayer fil-at-afspille og se hvad den skriver. Jeg
> har aldrig prøvet den grafiske.
JAhh men så spiller den filmen!!

Her kommer kopi fra shell på en af de afprøvede film. avi wmv og rm er prøvet
alle virker.
Men der er ikke nogen kontrol og billedet er i fast størelse

[bjorn@localhost bjorn]$ mplayer /home/bjoka/Documents/video/grumbling_old.avi
MPlayer 0.91-3.3.1 (C) 2000-2003 MPlayer Team
CPU: Advanced Micro Devices (Family: 6, Stepping: 1)
Detected cache-line size is 64 bytes
CPUflags: MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 1 3DNow2: 1 SSE: 1 SSE2: 0
Compiled with Runtime CPU Detection - WARNING - this is not optimal!
To get best performance, recompile MPlayer with --disable-runtime-cpudetection
Reading config file /etc/mplayer/mplayer.conf
Reading config file /home/bjorn/.mplayer/config
Reading /home/bjorn/.mplayer/codecs.conf: can't open
'/home/bjorn/.mplayer/codecs.conf': No su
ch file or directory
Reading /etc/mplayer/codecs.conf: 50 audio & 136 video codecs
font: can't open file: /home/bjorn/.mplayer/font/font.desc
font: can't open file: /usr/share/mplayer/font/font.desc
Linux RTC init error in ioctl (rtc_irqp_set 1024): Permission denied
Try adding "echo 1024 > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq" to your system
startup scripts.
Using usleep() timing
Can't open input config file /home/bjorn/.mplayer/input.conf: No such file or
directory
Input config file /etc/mplayer/input.conf parsed: 52 binds
Opening joystick device /dev/input/js0
Can't open joystick device /dev/input/js0 : No such file or directory
Can't init input joystick
Setting up LIRC support...
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support.
You will not be able to use your remote control.

Playing /home/bjoka/Documents/video/grumbling_old.avi
Cache fill: 0,00% (0 bytes) AVI file format detected.
Demuxer info Software already present!
VIDEO: [MJPG] 360x270 24bpp 25,00 fps 6583,2 kbps (803,6 kbyte/s)
Clip info:
 Software: C:\PROGRAMMER\ADOBE\PREMIERE 6.0\PREMIERE.EXE -AVICAP32- miroVIDEO
DC10, Motion JPE
G Capture/CODEC Board, Version: 4.2.0.1
 Digitization Time: Mon Sep 23 10:22:46 2002
==========================================================================
Opening audio decoder: [pcm] Uncompressed PCM audio decoder
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, 16 bit (0x10), ratio: 176400->176400 (1411,2 kbit)
Selected audio codec: [pcm] afm:pcm (Uncompressed PCM)
==========================================================================
vo: X11 running at 1024x768 with depth 16 and 16 bpp (":0.0" => local display)
Disabling DPMS
It seems there is no Xvideo support for your video card available.
Run 'xvinfo' to verify its Xv support, and read Xv section of DOCS/video.html
!
See 'mplayer -vo help' for other (non-xv) video out drivers. Try -vo x11
==========================================================================
Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec family
mjpeg: using external huffman table
Selected video codec: [ffmjpeg] vfm:ffmpeg (FFmpeg MJPEG decoder)
==========================================================================
Checking audio filter chain for 44100Hz/2ch/16bit -> 44100Hz/2ch/16bit...
AF_pre: af format: 2 bps, 2 ch, 44100 hz, little endian signed int
AF_pre: 44100Hz 2ch Signed 16-bit (Little-Endian)
AO: [oss] 44100Hz 2ch Signed 16-bit (Little-Endian) (2 bps)
Building audio filter chain for 44100Hz/2ch/16bit -> 44100Hz/2ch/16bit...
Starting playback...
mjpeg comment: 'DC30'
VDec: vo config request - 368 x 272 (preferred csp: Planar 422P)
VDec: using Planar YV12 as output csp (no 3)
Movie-Aspect is undefined - no prescaling applied.
VO: [x11] 368x272 => 368x272 Planar YV12 [fs]
Using MMX2 for colorspace transform
SwScaler: using unscaled Planar YV12 -> BGR 16-bit special converter
A: 32,5 V: 32,5 A-V: 0,010 ct: 0,013 813/813 6% 10% 0,6% 2 0 0%%
Successfully enabled DPMS

Exiting... (End of file)
Received on Tue May 18 21:59:12 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:16 CEST