[Forum] Printeropsætning

From: Marie Lund <marielund@post.cybercity.dk>
Date: Fri May 14 2004 - 19:11:51 CEST

Hvor finder man sin printeropsætning når man har Fedora? Der må være et
eller andet jeg ikke har fået sat op, for jeg får

lpr: error - scheduler not responding!

hver gang.

Marie
Received on Fri May 14 19:11:27 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:15 CEST