[Forum] Mere om tegnst

From: Marie Lund <marielund@post.cybercity.dk>
Date: Sun Apr 25 2004 - 22:45:13 CEST

Kan nedenstående sige noget om hvordan i alverden det skal lykkes mig a)
at skrive nogle danske bogstaver som jeg selv og I andre kan læse, og b)
at læse de underlige danske bogstaver jeg somme tider får fra andre? Fra
min gamle .pinerc (som sagt bruger jeg nu Evolution):

# This variable takes a list of programs that message text is piped into
# after MIME decoding, prior to display.
display-filters=_CHARSET(ISO-8859-15)_ /usr/bin/iconv --to-code
iso-8859-1 --from-code iso-8859-15,
        _CHARSET(UTF-8)_ /usr/bin/iconv --to-code iso-8859-1 --from-code
utf-8
 
Det er (formoder jeg) _to_ variabler der skal defineres: én som gør at
jeg kan skrive pænt, og én som gør at jeg kan læse hvad som helst. Der
skal sikkert både defineres noget i Evolution og i
"/etc/sysconfig/i18n". I sidstnævnte har jeg p.t. "LANG="da_DK""
(ligesom jeg havde i min Redhat 7.2, hvor det fungerede fint). Som
default havde min Fedora "LANG=da_DK.UTF-8". I min Fedora løser ingen af
delene problemet. Er det mon en Evolution-opsætningsting der er det
afgørende?

Jeg får somme tider

(evolution:2558): camel-WARNING **: Encountered Windows charset parading
as iso- 8859-1

Er dét mon nogen hjælp?

Marie
Received on Sun Apr 25 22:45:05 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:13 CEST