Re: [Forum] Problem ved opstart og med printer

From: Marie Lund <marielund@post.cybercity.dk>
Date: Sun Apr 25 2004 - 21:53:52 CEST

søn, 2004-04-25 kl. 18:24 skrev r_holmes@yahoo.com:
> Det lyder som har du noget ldre hardware, Fedora ikke med god vilje
> vil kendes ved. Men, jvf. vores tidligere diskution, s har du
> formentlig en kopi af /etc-bibliotket fra din gamle disk.
>
> Der ligger den gamle X-opstning nemlig: /etc/X11/XF86Config. Prv at
> kopiere den fil ind p samme sted i Fedora og kryds fingre :O)

Gjorde det - havde heldigvis gemt en kopi af den nye "XF86Config". Med
den gamle kunne den nemlig ikke starte X.

Jeg fik forskellige beskeder:
Parse warning line 77 (noget med keyboard)
Error: Problem parsing the config file
Error: Error from xf86HandleConfigFile()
Fatal server error: no screens found

Byttede så om på filerne igen og reboot'ede. - Vi er nok nødt til at
rette mere detaljeret i den nye "XF86Config". Kan nogen hjælpe mig
videre desangående? Nedenfor "/var/log/messages" fra opstarten med den
gamle "XF86Config": (beklager at jeg citerer så langt, men jeg ved ikke
hvor det relevante sted er):

Apr 25 21:15:37 localhost kernel: apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07
(Driver versi on 1.16)
Apr 25 21:15:37 localhost kernel: Starting kswapd
Apr 25 21:15:37 localhost kernel: VFS: Disk quotas vdquot_6.5.1
Apr 25 21:15:37 localhost kernel: Detected PS/2 Mouse Port.
Apr 25 21:15:37 localhost kernel: pty: 2048 Unix98 ptys configured
Apr 25 21:15:37 localhost netfs: Monterer andre filsystemer: succeeded
Apr 25 21:15:37 localhost kernel: Serial driver version 5.05c
(2001-07-08) with MANY_PORTS MULTIPORT SHARE_IRQ SERIAL_PCI ISAPNP
enabled
Apr 25 21:15:37 localhost kernel: ttyS0 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
Apr 25 21:15:37 localhost kernel: ttyS1 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
Apr 25 21:15:37 localhost kernel: Real Time Clock Driver v1.10e
Apr 25 21:15:37 localhost kernel: NET4: Frame Diverter 0.46
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: RAMDISK driver initialized: 16 RAM
disks of 81 92K size 1024 blocksize
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: Uniform Multi-Platform E-IDE driver
Revision: 7.00beta4-2.4
Apr 25 21:15:38 localhost apmd[1786]: Version 3.0.2 (APM BIOS 1.2, Linux
driver 1.16)
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: ide: Assuming 33MHz system bus speed
for PIO m odes; override with idebus=xx
Apr 25 21:15:38 localhost apmd: apmd opstart succeeded
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: PIIX4: IDE controller at PCI slot
00:07.1
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: PIIX4: chipset revision 1
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: PIIX4: not 100%% native mode: will
probe irqs later
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: ide0: BM-DMA at 0xf000-0xf007,
BIOS settin gs: hda:DMA, hdb:DMA
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: ide1: BM-DMA at 0xf008-0xf00f,
BIOS settin gs: hdc:DMA, hdd:DMA
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: hda: WDC WD43AA, ATA DISK drive
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: hdb: CD-532E, ATAPI CD/DVD-ROM drive
Apr 25 21:15:38 localhost autofs: automount startup succeeded
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: blk: queue c040cfc0, I/O limit 4095Mb
(mask 0x ffffffff)
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: hdc: WDC WD800BB-00DKA0, ATA DISK
drive
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: blk: queue c040d41c, I/O limit 4095Mb
(mask 0x ffffffff)
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: hda: attached ide-disk driver.
Apr 25 21:15:38 localhost smartd[1824]: smartd version 5.21 Copyright
(C) 2002-3 Bruce Allen
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: hda: host protected area => 1
Apr 25 21:15:38 localhost smartd[1824]: Home page is
http://smartmontools.source forge.net/
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: hda: 8421840 sectors (4312 MB)
w/2048KiB Cache , CHS=524/255/63, UDMA(33)
Apr 25 21:15:38 localhost smartd[1824]: Opened configuration file
/etc/smartd.co nf
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: hdc: attached ide-disk driver.
Apr 25 21:15:38 localhost smartd[1824]: Configuration file
/etc/smartd.conf parsed.
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: hdc: host protected area => 1
Apr 25 21:15:38 localhost smartd[1824]: Device: /dev/hda, opened
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: hdc: 156301488 sectors (80026 MB)
w/2048KiB Ca che, CHS=9729/255/63, UDMA(33)
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: Partition check:
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: hda: hda1 hda2 < hda5 >
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: hdc: hdc1 hdc2 hdc3
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: ide: late registration of driver.
Apr 25 21:15:38 localhost smartd[1824]: Device: /dev/hda, not found in
smartd da tabase.
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256,
MD_SB_DI SKS=27
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: md: Autodetecting RAID arrays.
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: md: autorun ...
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: md: ... autorun DONE.
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: Initializing Cryptographic API
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: IP: routing cache hash table of 2048
buckets, 16Kbytes
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: TCP: Hash tables configured
(established 32768 bind 65536)
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: Linux IP multicast router 0.06 plus
PIM-SM
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for
Linux NE T4.0.
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: RAMDISK: Compressed image found at
block 0
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: Freeing initrd memory: 160k freed
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: Journalled Block Device driver loaded
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: kjournald starting. Commit interval 5
seconds
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with
ordered data mode.
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: Freeing unused kernel memory: 136k
freed
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: usb.c: registered new driver usbdevfs
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: usb.c: registered new driver hub
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time
15:50:32 O ct 29 2003
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: usb-uhci.c: High bandwidth mode
enabled
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: PCI: Assigned IRQ 12 for device
00:07.2
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xe000,
IRQ 12
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: usb-uhci.c: Detected 2 ports
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: usb.c: new USB bus registered,
assigned bus nu mber 1
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: hub.c: USB hub found
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: hub.c: 2 ports detected
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host
Controll er Interface driver
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: usb.c: registered new driver hiddev
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: usb.c: registered new driver hid
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: hid-core.c: v1.8.1 Andreas Gal,
Vojtech Pavlik <vojtech@suse.cz>
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: hid-core.c: USB HID support drivers
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: mice: PS/2 mouse device common for all
mice
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on
ide1(22, 3), internal journal
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: Adding Swap: 514072k swap-space
(priority -1)
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: kjournald starting. Commit interval 5
seconds
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on
ide1(22, 1), internal journal
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with
ordered data mode.
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: IA-32 Microcode Update Driver: v1.11
<tigran@v eritas.com>
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: parport0: PC-style at 0x378
[PCSPP,TRISTATE]
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: SCSI subsystem driver Revision: 1.00
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: inserting floppy driver for
2.4.22-1.2115.nptl
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: FDC 0 is a post-1991 82077
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter
core team
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: eth0: 3c5x9 at 0x300, 10baseT port,
address 0 0 a0 24 79 1d d0, IRQ 10.
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: 3c509.c:1.19 16Oct2002
becker@scyld.com
Apr 25 21:15:38 localhost kernel:
http://www.scyld.com/network/3c509.html
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter
core team
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: eth0: Setting 3c5x9/3c5x9B half-duplex
mode if _port: 0, sw_info: 3f31
Apr 25 21:15:38 localhost kernel: eth0: Setting Rx mode to 1 addresses.
Apr 25 21:15:39 localhost smartd[1824]: Device: /dev/hda, is SMART
capable. Addi ng to "monitor" list.
Apr 25 21:15:39 localhost smartd[1824]: Monitoring 1 ATA and 0 SCSI
devices
Apr 25 21:15:39 localhost apmd[1786]: Charge: * * * (-1% unknown)
Apr 25 21:15:39 localhost smartd[1826]: smartd has fork()ed into
background mode . New PID=1826.
Apr 25 21:15:39 localhost smartd: smartd opstart succeeded
Apr 25 21:15:42 localhost kernel: parport0: PC-style at 0x378
[PCSPP,TRISTATE]
Apr 25 21:15:42 localhost kernel: lp0: using parport0 (polling).
Apr 25 21:15:42 localhost kernel: lp0: console ready
Apr 25 21:15:42 localhost modprobe: modprobe: Can't locate module
char-major-188
Apr 25 21:15:43 localhost last message repeated 15 times
Apr 25 21:15:43 localhost cups: cupsd opstart succeeded
Apr 25 21:15:44 localhost sshd: succeeded
Apr 25 21:15:45 localhost xinetd: xinetd opstart succeeded
Apr 25 21:15:46 localhost sendmail: sendmail opstart succeeded
Apr 25 21:15:46 localhost sendmail: sm-client opstart succeeded
Apr 25 21:15:46 localhost xinetd[1897]: xinetd Version 2.3.12 started
with libwr ap loadavg options compiled in.
Apr 25 21:15:46 localhost xinetd[1897]: Started working: 1 available
service
Apr 25 21:15:47 localhost gpm: gpm opstart succeeded
Apr 25 21:15:50 localhost httpd: httpd opstart succeeded
Apr 25 21:15:51 localhost crond: crond opstart succeeded
Apr 25 21:15:52 localhost xfs: xfs opstart succeeded
Apr 25 21:15:52 localhost anacron: anacron opstart succeeded
Apr 25 21:15:52 localhost atd: atd opstart succeeded
Apr 25 21:15:53 localhost xfs: ignoring font path element
/usr/X11R6/lib/X11/fon ts/cyrillic (unreadable)
Apr 25 21:15:53 localhost messagebus: messagebus opstart succeeded
Apr 25 21:15:55 localhost gdm[2077]: gdm_slave_xioerror_handler: Fatal
X-fejl - genstarter :0
Apr 25 21:15:56 localhost gdm[2079]: gdm_slave_xioerror_handler: Fatal
X-fejl - genstarter :0
Apr 25 21:16:00 localhost gdm[2081]: gdm_slave_xioerror_handler: Fatal
X-fejl - genstarter :0
Apr 25 21:16:04 localhost gdm[2083]: gdm_slave_xioerror_handler: Fatal
X-fejl - genstarter :0
Apr 25 21:16:04 localhost gdm[2040]: deal_with_x_crashes: Kører
XKeepsCrashing-p rogrammet
Apr 25 21:25:42 localhost gdm[2040]: Kunne ikke starte X-server
adskillige gange inden for en kort tidsperiode; deaktiverer terminalen
:0
Apr 25 21:26:08 localhost login(pam_unix)[2034]: session opened for user
root by LOGIN(uid=0)
Apr 25 21:26:08 localhost -- root[2034]: ROOT LOGIN ON tty1
Apr 25 21:27:14 localhost shutdown: shutting down for system reboot

Marie
Received on Sun Apr 25 21:53:45 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:13 CEST