Re: [Forum] SKift af harddisk

From: Marie Lund <marielund@post.cybercity.dk>
Date: Sat Apr 03 2004 - 15:04:13 CEST

Tak for alle svarene. Desværre kender jeg ikke ret
megen computerfagterminologi, så jeg forstår ikke de
fleste af ordene. Hvad er fx "parted"? Og hvad er
"bus"? Jeg skal have det forklaret på almindeligt
dansk for at forstå det...

-- 
Marie
"Science is like sex: sometimes something useful comes
out, but that is not the reason we are doing it"
              -- Richard Feynman
Received on Sat Apr 03 15:04:14 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:11 CEST