Re: [Forum] SKift af harddisk

From: <r_holmes@yahoo.com>
Date: Sat Apr 03 2004 - 13:49:31 CEST

Som udgangspunkt er det en god idé, at kopiere /home/<marie> og /etc.
Mozilla's bogmærker og dine mail-foldere ligger i dit home-directory.
Globale indstillinger ligger i /etc (ExTernal Configuration).

Når du så har fået ominstalleret, vil jeg råde dig til manuelt at finde
de filer i /etc, du har brug for. Bare at kopiere hele biblioteket ind
oveni en reinstallation er ikke klogt :O)

- Ronnie

--- Marie Lund <marielund@post.cybercity.dk> wrote:
> Derudover er jeg stadig i tvivl om hvor meget jeg skal
> kopiere med over på den nye harddisk. Jeg vil jo gerne
> beholde min opsætning af Pine, mine bookmarks i Mozilla
> og den slags. Og hvad med opsætningen af forbindelsen
> til internettet (eller hvad det hedder)? Hvor er den
> gemt? Osv.
>
> --
> Marie

__________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! Small Business $15K Web Design Giveaway
http://promotions.yahoo.com/design_giveaway/
Received on Sat Apr 03 13:50:03 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:10 CEST