[Forum] ltsp-installation

From: Lars Erik Soerensen <Lars.Erik.Soerensen@skolekom.dk>
Date: Sun Mar 28 2004 - 22:04:17 CEST

Hej,
Jeg forsøger at installere en ltsp-server.
Jeg har installeret selve serverdelen og skulle så installere
konfigurationsværtøjet.
Desværre får jeg nedennævnte meddelelse.
Er der nogen der kan give mig hints?
Det er på SuSE 9.0
Hilsen
Lars Erik Sørensen

linux:/opt/ltsp # tar xvzf ltspcfg-0.5.tgz

gzip: stdin: not in gzip format
tar: Barnet afsluttede med status 1
tar: Udsat fejl-afslutning som resultat af tidligere fejl
linux:/opt/ltsp #
Received on Sun Mar 28 22:04:47 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:10 CEST