Re: [Forum] mplayer og titler

From: Morten Aaboe Jensen <morten@aaboe.net>
Date: Fri Mar 05 2004 - 22:47:22 CET

Torben Andersen wrote:
> Findes der i mplayer en måde, at se hvilke titler og deres længde, der
> er på en dvd ?? Alternativt findes der et lille program, der kan gøre det ?

Du kan prøve at kigge på ifoinfo, findes på
http://arnfast.net/projects/ifoinfo.php

En lille applikation der benytter libdvdread til at hente informationer
fra DVD-skiver.

  -Morten

-- 
Morten Aaboe Jensen  | Assiduus usus uni rei deditus et
morten@aaboe.net   | ingenium et artem saepe vincit.
            |       -- Marcus Tullius Cicero
Received on Fri Mar 05 22:47:37 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:08 CEST