Re: [Forum] Problemer med wireless USB

From: Lars Clausen <lrclause@cs.uiuc.edu>
Date: Mon Feb 09 2004 - 13:38:48 CET

On 8 Feb 2004, Andreas Bach Aaen wrote:
> Lørdag den 7. februar 2004 18:54 skrev Henrik Brix Andersen:
>> On Sat, 2004-02-07 at 11:52, Lars Clausen wrote:
>>> Jeg har lige installeret en SuSE 9.0, og har alvorlige problemer
>>> med at få min SMC 2662W Wireless USB til at virke. Den virker
>
>> Ifølge http://www.linux-wlan.org/docs/wlan_adapters.html.gz er SMC
>> 2662W baseret på et Atmel chipset. Disse chipsets er så vidt jeg
>> ved ikke understøttet under GNU/Linux pga. manglende
>> samarbejdsvilje fra Atmel.
>
> Nå?
> Atmel har da ellers lavet en driver, der virker til Linux. Koden er
> under GPL undtagen selve firmwaren, der skal loades ud på USB
> hardwaren.

Ja, jeg brugte den på min tidligere opsætning (Debian, 2.4.18), men har
haft hængninger under 2.4.21+, og kan ikke bruge den under 2.6.*.

> Vedligeholdelsen af driveren er ikke særlig god. Så der er til USB
> varianten opstået en anden og langt mere vedligeholdt driver på:
> http://at76c503a.berlios.de/
> Denne driver har desuden denne fordel, at den også virker på SMP
> systemer.

Ah, det kunne forklare visse ting. Idet mit nye system er med
HyperThreads, kan det være derfor, den hænger. Det er dog ikke den
at76c503, der er i kernen?

Tak for pointeren! Det må jeg prøve.

-Lars

-- 
Lars Clausen (http://shasta.cs.uiuc.edu/~lrclause)| Hårdgrim of Numenor
"I do not agree with a word that you say, but I   |----------------------------
will defend to the death your right to say it."   | Where are we going, and
    --Evelyn Beatrice Hall paraphrasing Voltaire  | what's with the handbasket?
Received on Mon Feb 09 13:38:52 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:07 CEST