Re: [Forum] Problemer med wireless USB

From: Andreas Bach Aaen <abach@mail1.stofanet.dk>
Date: Sun Feb 08 2004 - 21:55:09 CET

Lørdag den 7. februar 2004 18:54 skrev Henrik Brix Andersen:
> On Sat, 2004-02-07 at 11:52, Lars Clausen wrote:
> > Jeg har lige installeret en SuSE 9.0, og har alvorlige problemer
> > med at få min SMC 2662W Wireless USB til at virke. Den virker

> Ifølge http://www.linux-wlan.org/docs/wlan_adapters.html.gz er SMC
> 2662W baseret på et Atmel chipset. Disse chipsets er så vidt jeg
> ved ikke understøttet under GNU/Linux pga. manglende
> samarbejdsvilje fra Atmel.

Nå?
Atmel har da ellers lavet en driver, der virker til Linux. Koden er
under GPL undtagen selve firmwaren, der skal loades ud på USB
hardwaren.
Vedligeholdelsen af driveren er ikke særlig god. Så der er til USB
varianten opstået en anden og langt mere vedligeholdt driver på:
http://at76c503a.berlios.de/
Denne driver har desuden denne fordel, at den også virker på SMP
systemer.

Mvh

-- 
 /\ ,_ _|,_ _ _ _, |¨) _ _ |_  /\ _ _ ,_
/¨¨\| )(_|| (-'.-|`-, |¨).-|(_ | ) /¨¨\.-|(-'| )
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
grep -r 'Andreas Bach Aaen' /usr/src/linux
Received on Sun Feb 08 21:57:45 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:07 CEST