Re: [Forum] gentoo og apache

From: gunner carstens <g.c@mail1.stofanet.dk>
Date: Tue Feb 03 2004 - 12:49:08 CET

Mads Toftum wrote:

>On Tue, Feb 03, 2004 at 11:36:10AM +0100, gunner carstens wrote:
>
>
>>Har nu emerget apache(2) og det skete uden fejl.
>>Har startet apache med '/etc/init.d/apache2 start'
>>Her er eneste warning at der ikke er noget domain name og at den tager
>>127.0.0.1 i stedet.
>>
>>
>>
>Det er en almindelig warning - du skal sætte ServerName i dens config
>fil for at få det til at virke.
>
>
>
>>Men hvis jeg nu vil forbinde mig til serveren via browseren får jeg
>>connection refused.
>>Og 'ps -A | grep apache' giver ikke noget, ligesom
>>'ps -A | grep httpd' heller ikke giver noget.
>>
>>Har jeg ikke lige startet apache2 ?
>>
>>
>>
>Sikkert ikke - du er nødt til at finde dens error log og kigge deri -
>man kan ikke helt stole på output af start scriptet.
>
>
Det hjalp, fandt error loggen og så at det var hostnavnet der gav
problemer. Fjernede navnet
og så var der hul til localhost.

Tak
/gunner
Received on Tue Feb 03 12:49:03 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:07 CEST